VinařstvíVinařské potřebyBarvy laky - Drogerie - Zelená lékárnaVina s etiketou na přáníKontakty

PRODEJNA


Registrace
Vyplňte prosím registrační formulář
* nepovinný údaj

Jste-li už registrován, budete k autorizaci vyzván automaticky. Nejste-li, zadejte v následující částí příslušné údaje pro registraci. Registrace vám usnadní v budoucnu nákupy - nebudete muset zadávat nic víc než přihlašovací jméno a heslo.

Jméno:  Příjmení: 
Přihlašovací jméno:  Heslo: 
Ověření hesla: 
* Firma: 
Ulice:  Město: 
PSČ:  * Stát: 
Telefon:  * Fax: 
E-mail:  * Internet: 

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR"), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ") a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Uděluji, registrací ve Vašem e-shopu, do odvolání tohoto souhlasu, podnikateli (fyzická osoba) Ing. Jaroslavu Gavendovi se sídlem Brněnská 32, 692 01 Mikulov, IČ: 12446271, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovával (a to i automatizovaně a zejména prostřednictvím shromažďování, vyhodnocování a uchovávání) moje osobní údaje. To vše pro účel zjištění mých relevantních potřeb a nabídnutí a poskytnutí vhodných obchodních nabídek, a to v tištěné formě i elektronickými prostředky. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, titul, trvalý pobyt/místo podnikání, telefonní a e-mailové spojení.

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.

  info@vincoop.cz